fenntarthatóság, igazságosság, részvétel

Lehet Más Kispest!

Hogyan érinti a kispestieket a klímaváltozás?

2016. június 15. - Ferenczi István

Talán mindenkinek vannak már élményei, tapasztalatai arról hogy a klímaváltozás milyen hatással van az életünkre, környezetünkre. Volna értelme az ezzel kapcsolatos tényeket, adatokat kerületi szinten összegezni?

11050650_10153137610971559_840844955896108255_n.jpg

Tovább

Miért tologatják a kapufákat?

Gajda Péter polgármester programjában megígérte, hogy a helyi civil szervezettel (Wekerlei Társaskör Egyesület) közösen dönt a Wekerlei Sporttelep jövőjéről, majd meggondolta magát. A kispesti városházi többség inkább pályázatot írt ki a telep üzemeltetésére. Szép egyszerű pályázatot: aki többet ígér, az viszi a boltot.

zoltan_utca_google_earth.PNG

A WTE nem duzzogott, felvette a kesztyűt, pályázott. Kétszer annyit ajánlott (200 ezer/hó bérleti díj), mint a másik pályázó (B-Travel, 100 ezer), tervei megvalósításához megnyert két fiatal sportszervező menedzsert, valamint Szávay Ágnes* és Sebestyén Katalin** támogató ajánlását is a projekt mögött tudhatta.

Az önkormányzat jogászai azonban találtak egy kiskaput észrevettek egy hiányosságot, aminek alapján ki lehetett zárni kénytelenek voltak kizárni a jobb ajánlatot tévőt és a döntést előkészítő munkacsoport kihozta volna nyertesnek a rosszabb ajánlatot tévő céget. A jogi kifogás azonban gyenge lábakon állt, így inkább az egész eljárást érvénytelenítették (a kispesti testület szabályzatával ellentétes módon).
Minderről korábban már írtam.

Most készülnek kiírni az új pályázatot, ahol eleve ki is zárnák, hogy a civil szervezet elindulhasson, hiszen a WTE nem rendelkezik teniszpálya üzemeltetési tapasztalattal.

 

 

Az természetesen megfontolandó érv, hogy a pályázó rendelkezzen releváns tapasztalattal. Akár már az első pályázati kiírásnál is kiköthették volna ezt a feltételt. De senki nem születik ilyen referenciákkal, ezt a tapasztalatot valahol mindenki megszerzi. A B-Travel Kft. vajon hol szerezte meg? Éppen ezen a pályán, ennek az önkormányzatnak a jóvoltából: 2015 nyara óta a GESZ-től kapott megbízás alapján üzemelteti a pályákat (bár a cég ez irányú tevékenységét csak szeptemberben jegyezték be). A pályázati referenciát is a GESZ és a HUSZI adta, miközben annak képviselői a döntés-előkészítő bizottságban is ott ültek. Magyarul: az Önkormányzat egy céget ellátott lehetőséggel, tapasztalathoz segítette azt, majd ajánlotta azt saját magának.

Az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy a cégvezető korábbi cége, a Standart Kft. 11 évig üzemeltette a pályát 1998 és 2011 között. Az életszerű tehát az, hogy a személyes tapasztalat biztosítja a szakértelemet, ezt nem szükséges a pályázó szervezethez kötni.

Ha azonban nem akarunk kettős mércével mérni, akkor más pályázók esetében is elegendő lehetne az, ha a pályázó olyan menedzsert alkalmaz, aki rendelkezik ilyen tapasztalattal. Ennek a feltételnek meg is felelt a WTE pályázata. Ez azonban már a múlt.

A kocka - úgy tűnik - el van vetve, a városházi többség egyértelműen a céget favorizálja, nekik szól a kiírás, ez itt a tanulságok levonásának az ideje:

Mit nyer és mit veszít Kispest és Wekerle azzal, hogy megfosztja a helyi civil szervezetet a sportvállalkozás üzemeltetésétől – gyakorlatilag felrúgva a polgármesteri programot is?

A wekerleieknek a közügyekben való lakossági, civil részvétele nem csak Budapest-szerte, de országosan is híres és tiszteletet vívott ki. Nem csak Wekerle, Kispest számára is. A helyi közhatalom megtehetné, hogy épít erre az erőforrásra és lehetőséget, partnerséget ad a civil társadalom további fejlesztéséhez, megerősítéséhez. Mindezt úgy, hogy anyagi és további társadalmi haszna is származik belőle: nem csak a havi 200 ezer forintról van szó, hanem arról is, hogy a kiemelten közhasznú szervezetként működő WTE a sportpálya üzemeltetéséből származó hasznot nem is forgathatta volna másba, mint további közösségi célú fejlesztésbe, helyi érdekű közhasznú tevékenységeibe.

Ha Gajda Péter egyszer komolyan végiggondolná, hogy neki és a kerületnek milyen előnye származhatna a cselekedni, vállalkozni, újítani képes civilekkel való együttműködésből, akkor valószínűleg nem is esne nehezére betartani a választások idején tett egyértelmű ígéretét.

Nem így látszik alakulni a történet, de azért nem volt teljesen hiábavaló a civil kurázsi sem. Az új kiírás az előzőhöz képest már tartalmazna egy minimum bérleti díjat (150 ezer Forint havonta), és a korábbi felhívástól eltérően most már elbírálási szempont lenne a borzasztó állapotban lévő kerítés rendbetétele is. Örüljünk ennek és kívánjunk jó munkát, a helyi közösségek javát szolgáló konstruktivitást a majdani győztesnek.

Az új kiírásról a sportbizottság mai, április 18-i ülésén, a képviselő-testület várhatóan csütörtökön, 21-én dönt.

-----

A KOSIE bizottság mai (16.04.18) ülésén 4-3 arányban az új pályázati kiírást támogatta, a testület csütörtökön szavaz róla.

Aljegyző asszony arra a kérdésre, hogy nem összeférhetetlen-e az, hogy az ajánlásokat a döntés-előkészítő bizottságban is helyet kapó szervezetek, vagy azok vezetői adják, nemmel válaszolt.
A Standart Kft.-nek a pálya működtetését illető korábbi, 11 éves tevékenységét, annak anyagi mérlegét firtató kérdésemre (a bérleti díjat megfizette-e, a vállalt kötelezettséget teljesítette-e) nem kaptam választ.

Az első - érvénytelenített -  pályázati eljárás anyagai itt találhatók:

https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_wekerlei_sporttelep_berbeadasa

* Szávay Ágnes teniszező, korábbi többszörös WTA győztes, olimpikon, világranglista 13. helyezettje, jelenleg a Szávay Ági Tenisz Klub működtetője

** Sebestyén Katalin tenisz szakedző, számtalan hazai és nemzetközi teniszverseny és esemény szervezője, az iskolatenisz program alapítója, a Magyar Teniszszövetség Play and Stay utánpótlás program vezetője, az Európai/Eurázsiai és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tenisz szakág vezetője, sportújságíró

 

Lejtős pályák Kispesten

Megígérték, megszegték, megpályáztatták, meglepődtek, a vita lehetőségét kizárták, a pályázatot visszavonták, most éppen újragyúrják.
A sport körüli zavaros ügyek nem kerülik el Kispestet sem. Ha voltak bárkinek illúziói.

2014-es polgármesteri programjában Gajda Péter azt ígérte, hogy a Zoltán utcai sportpályát a Wekerlei Társaskör Egyesülettel (WTE) együttműködve közösségi használatba és működtetésbe adja.


gajda_sport.png

Ehhez képest a 2015 december 10-i ülésre a testület elé egy olyan előterjesztés került, amely a Sporttelepet pályázat útján adná bérbe működtetésre. Ígéretére akkor emlékeztettem is a polgármestert, de ott helyben elérni csak annyit sikerült, hogy a tisztán anyagi szempontú kritériumok mellé (aki többet ígér, az viszi a boltot) bekerült néhány hivatkozás a kerület környezetvédelmi, társadalmi vállalásaira is.

11212701_936925606344866_6412520999359972753_o.jpg

 

A méltán híres kispesti-wekerlei civil kurázsi azonban működött, a WTE nem tojt be, nem kezdte a sebeit nyalogatni, hanem pályázott. Két pályázat érkezett, a másikat a telepet megbízás alapján most is üzemeltető Borbíró László cége, a B-Travel adta be.

Az ügyet figyelemmel kísérő képviselők a zárt bizottsági és munkacsoport-ülések anyagaiból és a pályázatokból sok érdekességet és furcsaságot is megtudhattak, volt is heveny telefonálgatás a döntést megelőző napokban, de itt most szorítkozzunk csak arra, ami egész biztosan nyilvánosságra hozható.

A 2016 február 18-i ülésen - némileg meglepetésre - nyílt napirendi pontként tárgyaltuk a pályázat kérdését. Az előterjesztés arról szólt, hogy a Testület nyilvánítsa érvénytelennek a WTE pályázatát és hirdesse ki győztesnek a B-Travelt.

A nyílt ülés feletti öröm egészen odáig tartott, amíg Dr. Kiss Anna jegyző elmondhatta saját álláspontját, ekkor ugyanis a Polgármester ügyrendi jelleggel írt ki szavazást, amit azonnal, vita nélkül kell elrendelni. Ezzel a szavazással a kérdés lekerült a napirendről. De több is történt, a pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánította.

"...ez az ügyrendi javaslatom, tehát azonnal szavazni fogunk róla, hogy nyilvánítsuk eredménytelennek ezt a pályázatot és a következő testületi ülésre készüljön el az új pályázati kiírás a Zoltán utcai 6 sporttelep hasznosításáról. Kérem, erről szavazzanak képviselő-társaim. Ez egy ügyrendi javaslat, erről szavazunk. A képviselő-testület a Wekerlei Sporttelep bérbeadására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, a következő testületi ülésre készüljön el az új pályázati kiírás a Zoltán utcai Sporttelep használatáról."

A gond az, hogy a Tesület saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint:

14. Ügyrendi javaslat 20. § (1) Az ügyrendi javaslat: a képviselő-testületi ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, eljárási kérdésekre vonatkozó javaslat. (2) Ügyrendi javaslat céljából a képviselők az ülés során bármikor szót kérhetnek, ha a polgármester megállapítja, hogy a javaslat nem ügyrendi, a képviselőtől megvonja a szót. (3) Az ügyrendi javaslat megfogalmazásának időtartama legfeljebb 1 perc lehet. (4) Az ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Nem minősül vitának a jegyzőnek az adott ügyrendi javaslat jogszabályba ütközése tekintetében kifejtett álláspontja.

A pályázat eredménytelennek nyilvánítása érdemben érintette a napirendi pontot, szabálytalanul járt tehát el a Polgármester és erre nem figyelmeztette őt a Jegyző sem.

Azért baj ez, mert így nem lehetett elmondani az előterjesztéssel kapcsolatos érveket se pro se kontra, az egész zavaros sztorit a szőnyeg alá lehetett seperni.

Elmondom hát itt:

A Jegyző kifogása a WTE pályázatával kapcsolatban az volt, hogy nem kapott sportpálya üzemeltetésére referencia-igazolást. Nos, a kiírás így szólt: 
referencia.png
Nincs szó arról, hogy konkrétan sportpálya-üzemeltetésről kell szólnia az igazolásnak, azt pedig Jegyző Asszony is elismerte, hogy a pályázat tartalmaz egy referencia-levelet a WTE sikeres pályázata esetén a sportmenedzseri feladatokat ellátó személy részére. 
A másik WTE-referenciával kapcsolatosan a jegyzői kifogás az volt, hogy a WTE egyik elnökségi tagja adta azt (más minőségben, más szervezetben betöltött szerepéből, bár ezt csak én teszem hozzá). Ez megfontolandó kifogás, de akkor ne legyen kettős a mérce, nézzük csak a másik pályázónak, a B-Travelnek referenciát adó szervezeteket:

btravel_ref.png

És vessük ezt össze a pályázatok elbírálását előkészítő munkacsoport tagjainak listájával:

munkacsoport.png

Milyen érdekes. Talán ezért kerülték ezzel az SZMSZ-sértő manőverrel a vitát?.

Van még pár érdekes momentum és kérdés a sztoriban. Például: mekkora bérleti díjat ajánlott a WTE? Mekkorát a B-Travel? Ezekre azonban csak akkor tudok a nyilvánosságban kitérni, ha a kerület Polgármesteri Hivatala eleget tesz a pályázatokra és az előkészítő bizottságok, munkacsoportok anyagaira irányuló közérdekű adatkérésemnek, vagy a pályázók maguk hozzák nyilvánosságra az ajánlataikat.

Ami pedig a jövőt illeti, az a kérdés, hogy vajon elbírja a városházi vezetés arca, hogy ezek után úgy írják ki az új pályázatot, hogy a WTE már elindulni se tudjon, vagy korrigálnak és partneribb arcukat mutatják a tettre kész helyi civileknek?

Források:

A 2015 december 10-i Testületi Ülés jegyzőkönyve 

A 2016 Február 18-i Testületi Ülés jegyzőkönyve

Gajda Péter polgármesteri programja

A kispesti képviselő-testület SZMSZ-e

Részvétnyilvánítás és megemlékezés

A cikk megszületése után értesültem a kerület Humánszolgáltatási Igazgatója, a cikkben is említett és a pályáztatási folyamatban érintett Nagy Péter haláláról.
Ez úton is szeretném kifejezni részvétemet és együttérzésemet családjának, barátainak, munkatársainak és szeretném leszögezni: Nagy Péterrel sokat vitáztunk, sokszor ütköztettük nézeteinket, álláspontjainkat, de ez mindig nagyon korrekt és kulturált keretek között zajlott. Szorgalmas és lelkiismeretes embernek ismertem meg, mindig felvetette a telefont vagy visszahívott, mindig válaszolt, mindig partner volt. Nyugodjék békében.

Kerékpáros igényfelmérés Kispesten

Kispest Önkormányzata kérdőíven várja a kerékpárosok visszajelzéseit február 15-ig.

 

Kerületünk az alábbi linken elérhető kérdőív révén szeretne képet kapni arról, hogy milyen a kerékpáros infrastruktúrával való elégedettség és hogy mire van a következőkben szükség. Kérlek - ha használtok Kispesten kerékpárt - formáljátok a közös jövőnket a javaslataitokkal.
bkk_kispest_kerekparsav.jpg
 
- A VEKOP kerékpárút-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatra készülve kérik a segítségünket.

- A csatolt kérdőívet legalább 500 példányban szükséges kitöltetni Kispest kerékpározó lakosaival.

- A kérdőívek nyomtatásában a társadalmi kapcsolatok irodája szívesen segít, illetve a kitöltött kérdéssort is náluk lehet leadni.

- A kérdőív elektronikusan is kitölthető, leadható, alább olvashatjátok az elérhetőségeket.
 
A kérdőívek kitöltésének és leadásának  határideje február 15.


A kérdőívek leadása, további információ:

Váradi Fekete Petra
Pályázati ügyintéző

Kispesti Polgármesteri Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok Irodája
1195 Budapest, Városház tér 18-20. II. em. 86/A
Tel: +36/1/34-77-464
E-mail: fekete.petra@hivatal.kispest.hu

Képviselői vagyonnyilatkozat 2016

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai a törvény értelmében közérdekből nyilvánosak, de ez csak annyit jelent, hogy ha valaki kéri, akkor kötelesek megmutatni. Azt nem feltétlenül jelenti, hogy a nyilatkozatok közvetlenül elérhetők a kerületi honlapon. Azt pláne nem jelenti, hogy a vagyon alakulása nyomon követhető, hiszen az elmúlt év nyilatkozatot az aktuális leadáskor mindig visszakapjuk. Addig is, amíg értelmesebb, életszerűbb és célszerűbb törvényt hoz a törvényhozó, az egyes önkormányzatokon és egyéni, személyes akciókon múlik az átláthatóság. Az én akcióm az, hogy az enyémet most ide kiteszem.

vagyonnyilatkozat-2016-lmp-oe-ferenczi-istva_n-_1_-1.jpgvagyonnyilatkozat-2016-lmp-oe-ferenczi-istva_n-_1_-2.jpgvagyonnyilatkozat-2016-lmp-oe-ferenczi-istva_n-_1_-3.jpgvagyonnyilatkozat-2016-lmp-oe-ferenczi-istva_n-_1_-4.jpgvagyonnyilatkozat-2016-lmp-oe-ferenczi-istva_n-_1_-5.jpg

Megint bűzlik az Illatos út

Elszállítják végre az Illatos úti egykori BVM telephelyén szakszerűtlenül tárolt több ezer tonnányi mérgező, környezetszennyező vegyi anyagot. Akkor mégis mi a probléma?

Elmondom, és elmondom azt is hogy mit várok a Pest Megyei Kormányhivataltól, vezetőjétől Tarnai Richárdtól és a fennhatósága alá tartozó Közép-Dunavölgyi Zöldhatóságtól.

ddt.png

Tovább

Több bért!

Tegyünk együtt a dolgozói szegénység ellen, a tisztességes bérekért!

Konferencia és műhelymunka az érintettek, érdekvédők és szövetségeseik részvételével.

REGISZTRÁCIÓ:
https://docs.google.com/forms/d/1io4fhB5hlj3uCv67-HaOTFrMnJp6WG2KaBN0sIZ8hL0/viewform?c=0&w=1

Meghívott előadók:
Sándor Mária - Magyarország a magyar egészségügyért
Szűcs Viktóra - Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Járási Tamás - Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete
Kordás László - Magyar Szakszervezeti Szövetség
Szél Bernadett - Lehet Más a Politika

Facilitátorok:
Heltai László - LMP
Ferenczi István - LMP

Program:
- Nyitó panel a meghívott előadókkal majd kérdezz-felelek a közönséggel: vázoljuk a helyzet, elmondjuk kritikáját és alternatíváját
- Párhuzamos műhely-kerekasztalok egy-egy előadóval: áttekintjük az aktuális helyzetben elérhető eszközeinket, a reális rövid és középtávú célokat, a proaktív és gyakorlatias érdekvédelem lehetőségeit. Lehetőség szerint sorra veszünk konkrét jó példákat, mint amilyen például a ki nem fizetett túlórapénzekért, ki nem adott szabadságokért cserében peres úton elért kártérítés.
- Összegzés és lezárás nagy körben

Még több tiszta vizet a pohárba!

Az önkéntes-közösségi vízvizsgálattal párhuzamosan megpróbáltam a hivatali utat is kijárni azért, hogy minél több információnk legyen, hogy minél világosabban lássunk csapvíz ügyben. Kezdeményezésemre az Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságában vendégül láttuk és kikérdezhettük a Fővárosi Vízművek szóvivőjét, majd írásban is kérdéseket - adatkérést - intéztem a céghez. Az alábbiakban erről lesz szó.

photo0087.jpg

Tovább

Tiszta vizet a pohárba!

A wekerlei bekötési vízmérők felszerelése kapcsán újra felmerült a vezetékes víz minőségének kérdése. A bennünket közvetlenül érintő vízminőség gyorsabb és pontosabb megismerése végett közösségi vízvizsgálatot kezdeményeztem. Tizenhárom wekerlei, két kispesti és egy erzsébeti háztartás csapvizét vizsgáltattuk meg a Vízművek laborjában, kifejezetten az oldott ólom koncentrációját mérve. Nagyobb részben az érintettek állták a költségeket, kisebb részben képviselői költségtérítésem terhére vizsgálódtunk. Az összességében három-négy napos ügyintézést én vállaltam.
Az eredmények ismeretében pánikra nincsen ok, de tájékozódásra és cselekvésre annál inkább!

dscn5698.JPG

Tovább

Kispest Önkormányzatának átláthatóságáról

Képviselő-jelöltségem idején csatlakoztam egy minimumprogramhoz, amiben azt vállaltam hogy tenni fogok Kispest önkormányzata átláthatóságáért. Az általam benyújtott átláthatósági rendelet-tervezet felkerült ugyan a most csütörtöki ülés napirendjére, de Jegyző Asszony telefonon arról tájékoztatott, hogy tárgyalásra alkalmatlan.
Ott van viszont egy másik rendelet-tervezet, szintén az átláthatóságról, amelyet a polgármester jegyez és a kerületi kétharmad vélhetően el fog fogadni. Így, ebben a formájában olyannyira átlátható lesz tőle az önkormányzat, mint a párásra lehelt ablaküveg.
atlathato_2.jpg

Tovább